calendar    projects    media                  press    about    contact    ︎ ︎ 

Letters 2 Dance


Deze voorstel­ling is een choreo­gra­fi­sche uitwer­king van Gymnastics of the Mind (2020), een onderzoeks­pro­ject geïnspi­reerd door het boek ABECEDA (1926). Dat resulteerde in haar eigen dansal­fabet dat in de zomer van 2021 ook een publicatie zal krijgen. Letters 2 Dance maakt de vertaal­slag van boek naar podium. De voorstel­ling onderzoekt de mogelijk­heid om ‘letter­lijk’ dans te schrijven. Niet gek, want choreo­gra­feren is letter­lijk ‘beweging-schrij­ven’. De voorstel­ling zoekt de grenzen van die metafoor op – dans als schrif­tuur – om zo de eigenheid van dans des te helderder te articu­leren.

In een choreo­grafie voor drie dansers beschrijft de dans de ruimte en wordt de dubbele betekenis van ‘letters’ ten volle uitgespeeld: letter én brief. Hoe dans je van letters naar woorden, van woord naar zin? Wat is de syntax van een dansfrase? Het uitgangs­punt is doelbe­wust een mission impossible: juist door de choreo­gra­fi­sche danstaal te enten op de principes van taal-in-enge-zin, wordt de eigenheid van dans des te duidelijker afgelijnd.

Samen met de dansers staat muzikant/componist Liesa Van der Aa op scène. De ordening van letters en haar muzikale samples gaan hand in hand; de dans leidt de muziek en creëert een weefsel van samen dansen, samen spreken, samen luisteren. En omgekeerd bepaalt de muzikale compositie mee de choreo­gra­fi­sche schrif­tuur. Letters 2 Dance nodigt jou als toeschouwer uit om deel te nemen aan het spel van ontcij­feren, met de danstaal in een continue spanning tussen uitbeel­ding en abstractie.
credits

concept
performers
music 

dramaturgy


set design

costumes

sound

lights

productie

coproductie

met de steun vanFemke Gyselinck
Femke Gyselinck, Luka Svajda, Sue Yeon Youn
Liesa Van der Aa 

Wannes Gyselinck (Hof van Eede)

Asli Cicek

Heide Vanderieck

Brecht Beuselinck

Thomas Vermae­rcke

Caravan VZW

kc Nona, Cultuurcentrum Brugge, KAAP, Kunstencentrum Vooruit, STUK, C-Mine

de Vlaamse Gemeen­schap 

© Moving Ballads - 2023
Wettelijke Vermeldingen        Privacybeleid